Biuro studiów

Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
Kierownik studiów

dr Agnieszka Perzyńska
Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
pok. 16d bud. A-0
a.perzynska@wez.uz.zgora.pl
Sekretariat studiów

mgr Marta Szatkowska
pok. 11 bud A-0
tel. 68 328 25 55

m.szatkowska@wez.uz.zgora.pl
Dziekanat

mgr inż. Anna Greinert
pok. 103 bud. A-0
tel. 68 328 26 04

a.greinert@wez.uz.zgora.pl